Условия за ползване

Уважаеми клиенти,
Това са общите условия за позлване на DitexSM.com. Моля прочетете ги и се съгласете с тях.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Уебсайтът DitexSM.com e магазин за електронна търговия, собственост на фирма ДИТЕКС СМ ООД.
В магазина за електронна търговия се предлагат продукти, които ДИТЕКС СМ ООД произвежда сами или внася.
DitexSM.com предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани на този сайт.
Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

Изискване за регистрация на клиент:
Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, намираща се на този адрес, като по този начин създава свой клиентски профил.
Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:
1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в магазина за електронна търговия.
2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване на сайта за електронна търговия.
3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от този, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.
Администратора си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

Процедура за пазаруване:
Когато направите поръчка за закупуване на продукти от магазина за електронна търговия автоматично получавате e-mail, потвърждаващ успешното й оформяне, и съдържащ детайлите на поръчката.
Поръчка, направена през уебсайта представлява покупка и ще бъде изпратена в рамките на същия ден, ако е работен и е пристигнала при нас до 16:00. В случай, че това не може да се осъществи наш представител ще се свърже с вас за да обясни причината за неизпращането и да уговори други исловия за доставка.
При оформянето на покупката от клиента се изисква:
1. Да посочи валидни адрес за доставка, телефон за контакт и две имена на получателя на пратката.
2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърди". Чрез натискане на бутона "Потвърди" клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, автоматичната регистрация и с това да му бъдат изпратени продуктите които той сам е избрал и добавил в количката си.
3. Клиентът получава по e-mail съобщение за изпратената поръчка, което съдържа детайли на пратката, като вид и брой на изпратените артикули, информация за проследяване на куриерската фирма с която е изпратена поръчката.

Цена и плащане:
Цените на стоките са крайни, в български лева. Плащането на стоките се извършва в български лева. Обявената за всеки един продукт цена важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и не включва разходите за доставка.
Дължимата от клиента сума за доставка на стоката се показва като отделно поле и се заплаща заедно с продукта.
Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува.
Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.
Плащането може да бъде извършено с наложен платеж при доставката или по банков път. При плащане по банков път доставката ще бъде извършена след получаването на сумата по банковата сметка на ДИТЕКС СМ ООД, която ще ви предоставим по имейл, стига да желаете да заплатите по този начин.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА
1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането; Пратките се доставят със застраховка обявена стойност и при получване имате възможност да проверите дали стоките не са претърпели транспортни увреждания. Ако са претърпяли задължително трябва да оформите протокол с куриера и да откажете пратката, защото в противен случай куриерите считат че пратката е доставена без дефектни от транспорт.
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
г) не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
3. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в уебсайта.
4. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта на производителя на продукта, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.
5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани, монтирани, тествани и т.н. Продуктите трябва да бъдат в същата опаковка с която са изпратени и да са окомлектовани с приемо-предавателен протокол заедно с касова бележка. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя и се извършва чрез същия куриер, чрез който е получена стоката. След като върнатата стока бъде приета в нашия склад и бъде прегледана от нас ще върнем парите чрез банков превод или чрез пощенски паричен превод. В случай, че продукта е ползван, монтиран или има други следи от употреба си запазваме правото да удържим част от сумата за компенсация за щетите които са нанесени.Моля да имате предвид, че изпратени пратки с адресат НЕ ДИТЕКС СМ ООД, както и пратки с наложен платеж или изпратени за наша сметка няма да бъдат приемани, докато не се преправят така, че отговарят на нашите условия, който са изцяло съобразени и в духа на чл. 55(ал.1) ЗЗППТ.
ОГРАНИЧЕНИЯ
1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
2. Предоставената информация е предмет на авторско право на ДИТЕКС СМ ООД. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на ДИТЕКС СМ ООД. Забранено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на ДИТЕКС СМ ООД. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на ДИТЕКС СМ ООД, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).
3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.
4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
 
ОТГОВОРНОСТИ
ДИТЕКС СМ ООД не носи отговорност за:
1. Възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
2. Пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).
3. Евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта; не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна ditexsm.com
4. Внезапно изчерпване на складовите наличности.
5. Неточности в информацията за стоката, подадена от подизпълнител.
6. Забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на ДИТЕКС СМ ООД.
7. ДИТЕКС СМ ООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„Дитекс-СМ” ООД, ЕИК 121430547 е администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
Предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
„Дитекс-СМ” ООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изчрино съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „Дитекс-СМ” ООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.
Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „Дитекс-СМ” ООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.