Сертификати за качество – защо държим на тях и какво означават?

Постнато отadmin09/07/20200 Коментар(и)

Какво гарантира сертификат OEKO-TEX 100, ISO 9001:2008 и какво е БИСС социален одит?

Сертификатите за качество може да изглеждат като поредната документация, която една компания трябва да притежава по закон, но истината е малко по-различна от това. Не всички потребители са наясно, че повечето сертификати се вземат по желание, а не по задължение, и придобиването им не е въпрос на някаква административна процедура, а на продължителна и повтаряща се система от тестове за доказване на качествата на сертифицирания продукт или компания. Затова следващия път, когато видите, че дадена компания или продукт е сертифицирана по даден стандарт, не подминавайте тази информация. В тази статия ще ви разкажем какво означават стандартите, по които нашата компани е сертифицирана, и защо толкова много държим на тях.

Сертификат OEKO-TEX® STANDARD 100

 

Този стандарт е разработен още в далечната 1992 година от Германския институт Хоенщайн и Австрийския институт за изследване в областта на текстила, за да отговори на нуждите на потребителя, а и на цялото общество за осигуряване на текстилни материали, които да не вредят на здравето. На всички ни се иска всички продукти, които достигат до пазара, да са безвредни по подразбиране. Но истината е, че в съвременната текстилна индустрия има много предпоставки, които може да компрометират качеството и безопасността на крайните продукти. Не е тайна, че суровините, багрилата, машините и всички останали материали в производството на текстил се произвеждат в различни краища на света. И качеството на всички тях понякога е трудно за проследяване и доказване. Ролята на стандарт OEKO-TEX® STANDARD 100 е да създаде методология и система от тестове за анализиране на качеството и безопасността на текстилните продукти. Сертификатът се присъжда само на продукти, които са преминали успешно изследванията и са показали, че не съдържат концентрация на вредни субстанции, опасни за здравето на човека.

При тестовете за сертификат OEKO-TEX® STANDARD 100 се вземат под внимание няколкостотин субстанции, считани за вредни или със спорно влияние върху здравето на потребителите. Сред тях са както официално забранени от законодателството химикали, така и вещества, за които няма официална забрана, но са обект на научни или съдебни спорове.

Продуктите по стандарт OEKO-TEX® STANDARD 100 се сертифицират в 4 категории, според това до каква степен имат досег с кожата, дали се използват при деца и т.н. Най-строги са критериите при производство на бебешки и детски дрехи и аксесоари, бельо, спално бельо, тениски, чорапи и подобни продукти, които са в най-голям контакт с кожата.

Поради динамиката в текстилната индустрия, критериите по стандарта се обновяват непрекъснато. Сертификацията важи за 12 месеца и продължаването ѝ е възможно след преминаване през нова серия от тестове за качество.


БИСС социален одит – социалната отговорност на преден план

Както държим на качеството и безопасността на материалите в използваните от нас продукти, така за нас са важни и всички останали елементи от производството и веригата за доставки. В последните години социалната отговорност на компаниите придобива все по-важно значение, а за това има достатъчно причини. Бизнесът и обществото по цял свят осъзнават ролята на устойчивото развитие и се стремят към елиминиране на антисоциални практики в производството, като използване на детски труд или подлагане на работниците на неадекватни условия на труд. Както потребителите, така и доставчиците и производителите вече все по-рядко отказват да толерират такива практики. А социалният одит е един от методите за доказване, че те са елиминирани в производството и веригата за доставки.


През 2002 г. Асоциацията за външна търговия (FTA) в Брюксел насочва усилията си към създаването на обща платформа на различните европейски етични кодекси и поставя основите на обща европейска система за мониторинг за социално съгласие. През март 2003 г. е създадено сдружението „Бизнес инициатива за социално съгласие (Business Social Compliance Initiative – BSCI), което е натоварено да разработи Европейската програма за социално съгласие за бизнеса. От 1 януари 2008 г. FTA се преименува на amfori и обединява няколко системи за одитиране и сертифициране на социалната отговорност на компаниите.


БИСС се обединява около 11 принципа за най-високо ниво на защита на работниците и служителите, както и 4 социално отговорни бизнес практики.


11 принципа за защита на трудещите се:


    Свобода на асоцииране и колективно договаряне. Уважава се правото на работниците да се обединяват в съюзи и други видове работнически асоциации и да участват в колективни преговори.
    Честно възнаграждение.
    Здравословни и безопасни условия на труд. Работодателите осигуряват здравословна и безопасна работна среда, оценяват риска и предприемат всички необходими мерки за елиминирането и намаляването му.
    Специална защита на младите работници, ненавършили пълнолетие.
    Изцяло доброволен труд. Не се прилагат никакви форми на принудителен труд, насиствено извършване на дейности или трафик на хора.
    Етично бизнес поведение. Не се толерират никакви актове на корупция, изнудване или подкуп.
    Без дискриминаци. Всички работници имат еднакви възможности и не са дискриминирани по никакъв признак.
    Адекватно работно време. Компаниите спазват стриктно законовите регулации относно работното време и часовете, в които се работи.
    Забрана на детския труд. Не се наемат работници под минимално установената със закон възраст.
    Без сив сектор. Всички работници и служители се наемат със съответния договор, съгласно закона на държавата.
    Защита на работната среда. Предприятията вземат необходимите мерки за поддържане на здравословна работна среда.


Бизнес практики за социална отговорност


Кодексът за поведение на БИСС предвижда въвеждането на четири основни практики за устойчиво развитие в бизнеса.


    Съблюдаване на правилата. Предприятията са злъжни да защитават правата на работниците съгласно закона и този кодекс
    Предприятието информира работниците и служителите за техните права и отговорности.
    Предприятието полага необходимите усилия, за да повлияе на своите партньори да спазват този кодекс.
    Предприятията имат изградена система за получаване на оплаквания и предложения за подобрения от страна на служителите и работницие.


Системата за мониторинг на BSCI е разработена с цел да облекчи доставчиците при извършването на проверки от втора страна на своите партньори, както и извършването на многобройни одити от различни доставчици. БИСС сертификацията е и международно признато доказателство за социална отговорност и спазването на практики за устойчиво развитие.


Сертификат ISO 9001:2008

 


Европейският стандарт ISO 9001:2008 се отнася до системите за управление на качеството на произвежданите продукти и услуги. Компаниите, сертифицирани по стандарта, демонстрират две неща:


    Способност редовно да произвеждат и доставят продукт, който отговаря на потребителските и законови изисквания.
    Целят да увеличат удовлетворението на потебителите чрез ефективно прилагане на система за управление на качеството, включително процеси за непрекъснатото подобряване на системата и съобразяване с потребителските и регулаторните изиквания.


Всички гореизброени стандартизации и сертификации са изцяло доброволни и липсата им по никакъв начин не може да ограничи производителите и търговците от достъп до пазара или потребителите. Въпреки това, ние държим на тези сертификати от една страна за да заявим нашата ангажираност към качеството на продуктите и социалната си отговорност, и от друга – за да сме уверени в тези качества във всеки един  процес от нашата дейност. 

Оставете коментар